• Financiële administratie

  De financiële administratie houdt de boekhouding bij en voorziet het bestuur van relevante informatie. De jaarcijfers zoals deze op de Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd door de penningmeester komen ook van de administrateur.
   
  Tevens zorgt de administrateur voor de inning van de contributie, waarbij de automatische incasso de voorkeur heeft. Minder werk voor hem en de leden hebben er geen omkijken naar. Hij zorgt ook voor de nota’s t.b.v. leden die niet tot automatische incasso willen overgaan. Helaas zijn acceptgirokaarten niet mogelijk. Het incassoformulier dat door de rekeninghouder ondertekend moet worden is te vinden op onze site bij Ledenadministratie.
   
  Voor informatie over de contributie en de betalingswijze daarvan of hoe komt de incasso tot stand?
  Bel naar Bianca Janssens.
  Of mail naar onderstaand adres:
  financieleadministratie@hvnieuwegein.nl
   
  Onze bankrekeningen staan op naam van Handbalvereniging Nieuwegein:
  NL40 RABO 0112 8421 51 is onze algemene rekening-courant;
  Voor contributiebetalingen: NL03 RABO 0113 3801 00.
  BTWnummer: 8062.53.605.B.01