• Informatie

  Voor informatie over lid worden, het doorgeven van wijzigingen en opzeggingen met betrekking tot je lidmaatschap bij HV Nieuwegein kun je contact opnemen met Ceryl van Hasselt.

  e-mail:ledenadministratie@hvnieuwegein.nl
   
  Informatie over:
  Een proeftraining: zie proeftraining;
  Lid worden: zie aanmelden;
  Automatische betaling contributie: zieiIncassomachtiging contributie;
  Contributie: zie Contributie;
  Trainingstijden: zie Trainings tijden;
  Overschrijven naar een andere handbalvereniging: zie overschrijvingsformulier NHV(NHV Site).
   
  Opzeggen:
  Opzeggingen kunnen alleen plaats vinden aan het eind van het seizoen, per 30 juni, met inachtneming van twee maanden opzegtermijn, dus vóór 1 mei.
  De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het secretariaatsadres van de vereniging (klik hier: Vereniging) of aan het adres van de ledenadministratie. Zie hierboven.