• Opzeggen

  Opzeggen van het lidmaatschap kan door een schriftelijke opzegging naar het adres van de ledenadministratie te sturen. Een schriftelijke opzegging dient uiterlijk 30 april door de ledenadministratie ontvangen te zijn.

  Wil men aan het eind van het seizoen opzeggen dan dient dit uiterlijk twee maanden voor het eind van het seizoen te gebeuren. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Men dient dus uiterlijk 30 april op te zeggen.

  Tussentijds opzeggen is mogelijk maar dan blijft men contributie verschuldigd tot en met juni van het lopende seizoen.

  Zegt men per het eind van het seizoen op maar wordt men toch weer lid per het daarop volgende nieuwe seizoen is men bij de aanmelding € 25,00 administratiekosten verschuldigd. Ook wordt er contributie in rekening gebracht vanaf 1 juli. Dit om te voorkomen dat men telkens aan het eind van het seizoen opzegt en weer lid wordt per het nieuwe seizoen.

  Indien men het nieuwe seizoen bij een andere vereniging gaat handballen is er overschrijving nodig. Men kan dit overschrijvingsformulier invullen op de website van het Nederlands Handbal Verbond. Onze vereniging zal aan die overschrijving meewerken als aan alle financiële verplichtingen bij HV Nieuwegein voldaan is.
  De secretaris van de vereniging geeft het uiteindelijke akkoord bij een overschrijving.

  Ledenadministratie
  Ceryl van Hasselt
  E-mail : ledenadministratie@hvnieuwegein.nl