Corona Protocol per 16 maart 2021

• Ouders, verzorgers, toeschouwers en overige belanghebbenden mogen niet blijven kijken bij de buitenvelden van sportcomplex Galecop.
• De spelers dienen omgekleed naar de buitenvelden te komen. De spelers kunnen geen gebruik maken van kleedkamers om zich om te kleden of te douchen na de training.
• De kantine/wc is volledig gesloten.
• Spelers mogen maximaal 10 minuten voor de start van de training aanwezig zijn.
• Iedereen is verplicht zijn/haar handen te ontsmetten bij start en einde van de training.
• Na afloop van de training dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten.
• In heel Nederland geldt de avondklok, dit betekent dat iedereen om 21 uur binnen (thuis) dient te zijn.

Sporters vanaf 27 jaar mogen buiten op sportaccommodaties met max 4 mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Er kunnen meerdere groepjes van 4 personen tegelijkertijd op een veld sporten mits zij duidelijk als aparte groepjes bewegen.

Verder blijven natuurlijk de gedragsregels van kracht die voor iedereen gelden.
1) Thuis blijven bij ziekteverschijnselen. Wordt er iemand in jouw gezin getest op Corona, dan blijven alle gezinsleden thuis en komen dus niet naar de vereniging.
2) De 1,5 m afstand tussen/tot personen van 27 jaar en ouder dient gehandhaafd te worden op het veld. Let op buiten het sportveld dient 1,5m afstand vanaf 13 jaar gehouden te worden.
3) De bekende hygiëneregels moeten worden gehanteerd: handen wassen en niezen/hoesten in elleboog.

Gevolgen bij het niet opvolgen van veiligheidsregels zal direct, zonder discussie, tot disciplinaire maatregelen leiden. Wij vertrouwen op het feit dat iedereen het belang inziet van deze maatregelen en het niet zover zal hoeven komen. Samen moeten we er namelijk voor zorgen dat iedereen veilig kan blijven handballen en iedereen weer veilig én gezond naar huis kan.