• Vertrouwenspersonen

  Bij HV Nieuwegein vinden we het belangrijk dat jij veilig kunt sporten. Is dit om wat voor reden niet zo en kun je met je vraag of probleem niet terecht bij je ouders, teamgenoot of je trainer/begeleider, dan kun je je wenden tot de vertrouwenspersonen.

  Je kunt bij de vertrouwenspersonen van HV Nieuwegein terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. De vertrouwenspersonen luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. De vertrouwenspersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan natuurlijk ook.

  In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Dit gebeurt natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg met jou. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersonen van HV Nieuwegein plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van HV Nieuwegein. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

  Bij HV Nieuwegein zijn 2 vertrouwenspersonen:

  • Rita Portman
  • Marcella Schockman

  Zij zijn te bereiken op nummer 0610231351 of via vertrouwenspersoon@hvnieuwegein.nl