• Wedstrijdsecretariaat

  Het wedstrijdsecretariaat valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van de vereniging.

  Wedstrijden
  Wedstrijden worden door de bond klaargezet in sportlink, waarna de Technische Commissie speeldagen en –tijden kan aanpassen (binnen een weekend). Wanneer alle verenigingen hun planning hebben gemaakt, wordt het definitieve programma gepubliceerd op de website. Vanuit de bond, of vanuit de Technische Commissie worden scheidsrechters toegewezen aan wedstrijden.

  Mocht het – nadat het programma definitief is geworden – toch nodig zijn om een wedstrijd te verplaatsen, dan loopt dat via het protocol verplaatsen wedstrijden.
  Let op: uiterlijk 1 week vóór de speeldatum moet een verplaatsing goedgekeurd zijn door beide verenigingen en de bond en verwerkt zijn in Sportlink.

  Wedstrijdformulieren
  Wedstrijdformulieren kunnen alleen nog digitaal verstuurd worden.
  Voor aanvang van een wedstrijd dienen beide verenigingen hun digitale wedstrijdformulier in te sturen via de HandbalNL App. De scheidsrechter controleert de gegevens en voert na afloop de eindstand in, waardoor de wedstrijd wordt vastgelegd.
  Als het om de een of andere reden niet lukt om de wedstrijd vast te leggen, dan dient per omgaande een bericht naar de wedstrijdsecretaris gestuurd te worden; dat kan met een WhatsApp of SMS-bericht naar 06-34854866.

  Zaaldienst / tijdwaarneming
  Bij wedstrijden in de wedstrijdsport dient het spelende team twee NHV-leden aan te stellen voor zaaldienst en bij wedstrijden in de breedtesport zorgt het spelende team voor een tijdwaarnemer. In de wedstrijdkoffer vindt je de benodigdheden voor achter de wedstrijdtafel en de taken en verantwoordelijkheden staan in dit overzicht.

  Calamiteiten
  Wanneer een wedstrijd door een calamiteit niet door kan gaan, dan dient het wedstrijdsecretariaat zo snel mogelijk ingelicht te worden, zodat de wedstrijdsecretaris contact op kan nemen met de bond en de tegenstander.
  Voor slechte weersomstandigheden geldt een aparte procedure slecht weer.

  Als er nog vragen, of opmerkingen zijn, dan kun je mailen naar wedstrijdsecretariaathvn@gmail.com
  Stephan van Miltenburg